Zespół Interdyscyplinarny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIP"

Przydatne linki

  • Gmina Ostrówek
  • Pajacyk
  • PCPR Lubartów
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
  • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Wyszukiwarka KDR

kdr"

Witamy na stronie OPS w Ostrówku! Napisz do nas... Wyślij


Wpisany przez Arkadiusz Szabelski   
czwartek, 10 marca 2016 00:00

t menu 2

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI (PROGRAM RODZINA 500 PLUS)

Rodzina500+Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Poz. 195), od dnia 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowany program ?Rodzina 500 plus?.

RODZINA 500 PLUS

Wysokość świadczenia wynosić będzie 500 zł netto na każde uprawnione dziecko.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców otrzyma wsparcie. Otrzymają je zatem rodzice pozostający w związkach małżeńskich, rodzice samotni, rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodzin rozwiedzionych, pozostających w separacji wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli natomiast rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, wówczas mają oboje prawo złożyć wniosek. Oboje otrzymają świadczenie proporcjonalnie do sprawowanej opieki.

Rozwód, separacja, opieka naprzemienna muszą być udokumentowane prawomocnym wyrokiem sądu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą Ostrówek 23, 21-102 Ostrówek  (nad sklepem GS ?SCh?).

Druki wniosków są już dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej, jak również można pobrać (POBIERZ DRUK WNIOSKU Z ZAŁĄCZNIKAMI) w formie elektronicznej. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu http://www.empatia.mrpips.gov.pl/.

UWAGA!  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (kwiecień - czerwiec), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 r.

Z tego względu w trosce o Państwa czas, apelujemy, aby z rozwagą podejść do wyboru terminu składania wniosku ? można go złożyć nawet na początku maja czy czerwca, nie tracąc świadczeń należnych za miesiąc kwiecień 2016 r.. Proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć kolejek, szczególnie w pierwszych, najbardziej nasilonych tygodniach funkcjonowania programu. Jednocześnie zapewni sprawne prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustalenia prawa do świadczeń oraz płynność wypłat.

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
poniedziałek, 09 listopada 2015 00:00

Apel do mieszkańców Gminy Ostrówek.

 

zima

W związku z prognozami zbliżających się niskich temperatur Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku zwraca się z apelem o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub nadużywające alkoholu. Osoby te są szczególnie narażone na skutki niskich temperatur, a nie zawsze zgłaszają się o pomoc i trzeba pamiętać, że nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas. Prosimy, więc wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kierować do odpowiednich służb ( np. Pogotowie, Policja, OPS). W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa również telefon interwencyjny 987, na który można zgłaszać informacje o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców Lubelszczyzny jak również można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Nie bądźmy obojętni.

Kontakt do naszego Ośrodka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku tel.: (81) 856 20 20

Rejestr placówek zapewaniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego można pobrać klikając na ikonę zamieszczoną poniżej.
 

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
czwartek, 22 października 2015 00:00

t menu 2

INFORMACJA.  Zmiana siedziby OPS.

 

Nowa siedziba OPS

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, o zmianie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku.

Obecnie mieści się on na I piętrze budynku Gminnej Spółdzielni ?SCh? w Ostrówku pod adresem: Ostrówek-Kolonia 23, 21-102 Ostrówek. Numer telefonu oraz godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
czwartek, 01 października 2015 00:00

Zasiłki z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne będą wyższe.

info

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2015 r.

 

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

 Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

- dla osoby samotnie gospodarującej ? maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

- dla osoby w rodzinie ? maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;

- minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;

- maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na  1 335 zł;

- maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;

- wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, opublikowanym 27 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1238, wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł (przy niepełnosprawnym dziecku 764,00 zł), zaś wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:

a)       89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)       118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c)       129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS z 23 września 2015 r. dochód ten w 2014 r. wyniósł 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

 
Wpisany przez Arkadiusz_Szabelski   
czwartek, 03 września 2015 00:00

INFORMACJA - STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

slownik

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku informuje, że osoby które zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego w roku 2015/2016 winni złożyć wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 01 do 15 września 2015 r.

 Druk wniosku do pobrania: pdf

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.